Obecně se dá říci, že grafikou nazýváme dílo, kdy například malíř použije jednu z více známých malířských technik, aby vytvořil obraz. Tyto techniky nazýváme grafické. Rozdělení grafiky je velice rozsáhlé, ale můžeme jí dělit do dvou hlavních skupin. První skupina se jmenuje Umělecká grafika a druhá Počítačová.

Umělecká grafika

Do této skupiny patří umělecká díla. Myslíme tím například umělecké obrazy. Za doby, kdy ještě nebyly počítače, by do této skupiny patřily i ručně dělané ozdobné dokumenty, například rodné listy, svatební oznámení atd.

Počítačová grafika

Patří sem  různé grafické práce, které se nám zobrazují na počítači. Například tím myslíme ruzné zobrazení designu (vzhledu) webových stránek na internetu. Hlavně jejich barevného sladění obrázků použitých při tvorbě.  V dnešní době sem lze zařadit i různá oznámení např. svatební…

Něco málo o grafice a galerii, kterou zde naleznete.

Na těchto stránkách se budu hlavně zabývat počítačovou grafikou, která se dělí na rastrovou, vektorovou a 3D prostorovou. Postupem času přidám i animace.