Galerie vytvožřené v programu krita za pomocí localhost modulu AI, potom upravené a odstraněné viditelné chyby