Tyto stránky už nenabízí tvorbu webových stránek nebo internetových aplikací. Výjimkou jsou weby, které jsem tvořil v minulosti a nadále s vlastníky spolupracuji. Důvod mého rozhodnutí je, že již nedělám na volné noze ale již dělám ve firmách v příbuzných oborech. Ostatní Grafické práce nabízím stále.